Poradenstvo

Vyše 43 intenzívnych rokov s koňmi, spolužitie s nimi "v jednej domácnosti" a tým učenie sa od tých najpovolanejších učiteľov - koní, odborné stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie v oblasti chovu hospodárskych zvierat, vrátane koní, kontinuálne vzdelávanie v oblasti marketingu, komunikačné a prezentačné zručnosti, manažérske schopnosti získané na top manažérskych postoch doma i v zahraničí, ale predovšetkým ochota s pokorou a zanietením odovzdávať nadobudnuté skúsenosti a zručnosti ľuďom, ktorí chcú skutočne pragmaticky, ale zároveň s empatiou pochopiť svet koní a vytvoriť im tie najlepšie podmienky pre zdravý a šťastný život, sebe dopriať zážitky a radosť so spolužitia s koňmi, tvorí základ pre poskytovanie služieb v nižšie uvedených oblastiach. 

"Spolužitie ľudí s koňmi očami koní"
"Mýty verzus fakty o koňoch. Vaše sny verzus realita." 

Etológia a psychológia koní 

pre skutočné pochopenie koní a vytvorenie podmienok pre ich zdravý a šťastný život z ich pohľadu, nie predstáv človeka.

Manažment chovu koní 

najmä v domácom prostredí, kde keď sa splnia sny o vlastnom koni nastúpi tvrdá dennodenná realita, odriekanie a kontakt so štátnou správou.   

Iné oblasti v chove a držbe koní

súvisiace s výberom vhodného koňa, legislatívou chovu koní, kúpno-predajnými, či darovacími zmluvami, a pod.

Kontakt

Ing. Lenka Kmeťová I Tel. 0903 246 693 e-mail: lenka@nadejprekone.sk