Aktivity o.z.

Boli sme prvou a zatiaľ stále sme jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá ma komplexné portfólio činností, počnúc záchranou zvierat v reálnej praxi, prioritne koní, t.j. prijímame podnety, riešime prípady, prevádzkujeme útulok/hospic pre týrané kone, aktívne participujeme na zmene legislatívy v ochrane a vymožiteľnosti práva zvierat, poskytujeme odborné stanoviská pre štátne orgány (enviropolícia), poradenstvo, vzdelávanie (chovatelia koní, štátne orgány), robíme osvetu.   

Záchrana koní a prevádzka útulku/hospicu pre týrané kone

Hlavnou aktivitou nášho o.z. je riešenie prípadov týraných, zanedbaných a zneužívaných koni. Pre tento účel máme vlastný útulok/hospic, zriadený v našom súkromí, ktorého kapacita je max. 20 koní. Aktuálne sme ju už presiahli príjmom 2 koní, preto máme STOP STAV  Viac ...

Spolupráca v záchrane koní
Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone (CZSTK) 

Spolupráca v záchrane koní a ich umiestňovaní v novom domove. Viac ...

Aktivity o.z. 

Poradenstvo v oblasti etológie a psychológie koní, manažmentu chovu koní a iných oblastí súvisiacich s koňmi a ich ľuďmi 

Viac ...

Vzdelávacie projekty - školenia, semináre, tréningy pre ľudí z oblasti chovu koní i mimo nej, tiež pre zástupcov štátnych orgánov k problematike týrania a ochrany zvierat

Viac ...

Iné aktivity

Okrem manažmentu aktivít v rámci občianskeho združenia a prevádzky útulku/hospicu pre týrané, zanedbané a zneužívané kone sa zakladateľka a predsedníčka o.z. Ing. Lenka Kmeťová aktívne venuje ďalším oblastiam súvisiacim s ochranou zvierat a vymožiteľnosťou ich práva, tiež pomocou iným druhom zvierat, organizáciám a ľuďom. 

PRACOVNÁ SKUPINA pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Ing. Lenka Kmeťová
Spoluzakladateľka, koordinátorka a hovorkyňa Pracovnej skupiny a aktívna v oblasti legislatívnych zmien v oblasti ochrany a vymožiteľnosti práva zvierat. 
Viac ...

ZÁCHRANA sibírskych tigrov a levov púšťových 

Záchrana 2 ussurijských tigrov a 7 levov púšťových z Wild Park, n.o.  
Viac ...

HAE KNOW-HORSE®

Vzdelávanie a osobný rozvoj s asistenciou koní podľa medzinárodnej metodiky EAHAE International (International Association for Horse Assisted Education) 
Viac ...