Projekt spolupráce

"Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone"

Veľmi skoro po založení nášho o.z. nám bolo jasné, že koní, ktoré potrebujú pomoc je na Slovensku enormné množstvo a k nám nemôžeme vziať všetky kone, ktoré sa nám podarí pri riešení prípadov týrania získať. A tak vznikol projekt CZSTK (Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone). 

Našim partnerom v rámci projektu sa môže stať každý, kto má adekvátne odborné vedomosti, praktické skúsenosti, priestorové, materiálne zázemie, spĺňa legislatívne požiadavky (registrovaná farma pre chov koní) a má dostatok vlastných finančných zdrojov preto, aby sme mu mohli zveriť zachráneného koňa, ktorého sa ujme natrvalo, alebo mu poskytne dočasnú opateru. Podmienky a schopnosti našich partnerov budú vopred preverené a priebežne preverované, aby sme mali garanciu, že sa zachránený kôň nachádza v skvelých rukách a bude mu poskytnutá náležitá starostlivosť vyplývajúca z jeho fyzického a psychického stavu. Ideálne je, ak už ma náš partner skúsenosti so záchranou týraných a zanedbaných koní. Mať rád kone, veľkú záhradu, či vedieť na nich jazdiť v profesionálnej záchrane koní naozaj nestačí.

Najdôležitejšie sú podmienky, ktoré bude schopné vytvoriť partner pre zachráneného koňa, nie kde sa nachádza. Doprava bude zabezpečená po vzájomnej dohode tak, aby bol vždy rešpektovaný stav koňa. Partneri sú oficiálne vedení v našej databáze projektu CZSTK a uverejnení na tejto stránke, aby bola garantovaná transparentnosť a dôvera, že sa zachránený kôň dostal do požadovaných a správnych podmienok. Všetky podrobnosti spolupráce budú prediskutované a dohodnuté osobne, po preverení partnera a jeho možností ponúkanej pomoci.


Bude nám cťou a potešením spolupracovať s partnermi, pre ktorých je týranie koní neakceptovateľné a ich záchranu vnímajú ako poslanie. Vo svojom úsilí však, vďaka uvedenému projektu, nebudú už sami. 

Podnetov s prosbou o pomoc nám chodí veľa, naša kapacita i kapacita našich partnerov je limitovaná, preto uvítame v našej záchrannej "koniarskej" sieti každého, kto vie byť koňom skutočne oddaný a má o ich etológií a potrebách odborné vedomosti a praktické skúsenosti. V prípade záujmu o spoluprácu, kontaktujte nás. 

Záchranná sieť - naši hlavní partneri

OZ Zvieratá v núdzi

Pomoc pre kone v núdzi MVDr. Michaela Dvorovenková

    Združenie za práva zvierat,                o.z. - ČSKP