Osveta, médiá, PR

Naše skúsenosti z praxe záchrany koní, legislatívy, ochrany a vymožiteľnosti práva zvierat všeobecne sme sa snažili pretlmočiť verejnosti v mnohých reportážach a médiách. Rovnako, naša činnosť zaujala reportérov a redaktorov médií, ktorí o nás spracovali reportáže, urobili interview z nášho útulku/hospicu, natočili relácie a informovali verejnosť nielen o tom ako so zvieratami žijeme, ale priblížili verejnosti tému týraných, zanedbaných a zneužívaných koní. A za túto osvetu sme im nesmierne vďační. 

Mediálne výstupy - televízie

RTVS Dvojka - FAMÍLIA

Relácia pod názvom Spoločný domov o našej rodine a súžití so zachránenými koňmi v našom útulku/hospici, o súdržnosti našej ľudsko - zvieracej rodiny a ďalších súvislostiach. 
10. november 2023 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14147/433880#

Priestor pre mediálny výstup ... 

Priestor pre mediálny výstup .... 

Mediálne výstupy - televízie 

TA3 - Rozhovor v štúdiu 

Rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou na tému zákazu vybraných druhov zábavnej pyrotechniky - STOP utrpeniu zvierat.
15. apríl 2022
https://www.ta3.com/relacia/23978/hlucna-pyrotechnika-ma-skoncit-vybrane-druhy-by-sa-mali-na-slovensku-zakazat 

TV Markíza - Reflex   

Reportáž Kristíny Kovešovej zo záchrany zúbožených koní, kôz, psov a ďalších zvierat z "farmy hrôzy" v okr. Lučenec. 
1. júl 2022
https://tvnoviny.sk/.../200133-na-farme-pri-lucenci-sme... 

TA3 - Raňajky v TA3

Rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou na  tému týrania koní a činnosti štátnych orgánov v ochrane zvierat.
15. júl 2022
https://www.ta3.com/relacia/25000/tyranym-zvieratam-pomaha-obcianske-zdruzenie-spolupraca-so-statom-je-vsak-komplikovana 

Mediálne výstupy - televízie 

TA3 - DOBRÉ SPRÁVY

Reportáž o našom útulku/hospici
27. august 2021
https://www.ta3.com/relacia/21540/dobre-spravy-z-27-augusta

RTVS hlavné správy

Reportáž o útulkoch a karanténnych staniciach pre HZ, teda aj kone
30. november 2019
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/550776065502526 

TV JOJ - Miláčikovo  

Reportáž o našom útulku/hospici
9. február 2020  
https://videoportal.joj.sk/milacikovo/epizoda/61935-milacikovo

Mediálne výstupy - televízie 

RTVS - Reportéri 

Reportáž o týraní koní u dvoch chovateľov, prípady v riešení nášho o.z.
15. máj 2017
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16952/125769#0 

TA3 - Relácia Biznis

Odborný rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou k téme marketing a nezisková organizácia
14. október 2015
https://www.ta3.com/relacia/9729/dovera-nas-zavazuje

TV JOJ - Hlavné správy

Prvá reportáž o našom útulku/hospici
15. augusta 2015
https://www.facebook.com/watch/?v=995027120536857 

Mediálne výstupy - elektronické, tlačené médiá 

eREPORT

Rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou o týraní koní
8. október 2021
https://ereport.sk/video-lenka-kmetova-zachranuje-tyrane-kone-to-co-vidim-je-hroza/<br>

Rytmus života

Rozhovor o záchrane týraných koní s Ing. Lenkou Kmeťovou
14. február 2018

Mediálne výstupy - tlačené médiá 

Týždenník ŽIVOT 

Rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou o našom útulku a činnosti o.z.
č. 26 z 30. júna 2022

Priestor pre mediálny výstup ... 

Priestor pre mediálny výstup ... 

Mediálne výstupy - tlačené médiá

ÚJ SZÓ

Článok o nás v maďarskom jazyku
19. november 2020

Mesačník MADAMeva

Článok "Noemova archa" o rôznych záchranároch zvierat, vrátane koní u nás
č. 12/2020

SME ŽENY 

Víkendová príloha denníka SME
Titulka a rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou  
28. október 2017
https://zena.sme.sk/c/20682397/lenka-kmetova-kon-vas-precita-ovela-rychlejsie-ako-vy-jeho.html<br> 

Mediálne výstupy - tlačené médiá

Mesačník Životný štýl a kôň 

Autorský článok Ing. Lenka Kmeťová
"Chov koní vyžaduje nielen vedomosti, skúsenosti, ale najmä cit a empatiu"
November 2016

Mesačník Životný štýl a kôň

Rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou
"Kruté týranie rozozná každý, kto ma štipku citu"
Júl 2016 

Mesačník Životný štýl a kôň

Rozhovor s Ing. Lenkou Kmeťovou o metóde tréningu HAE (Horse Assisted Education - Vzdelávanie s asistenciou koní) "Keď kone učia ľudí, ako byť ľuďmi"
Dvojčíslo december/január 2016