Pluto Gizi

Charakteristika
Dátum narodenia: 26. marca 2007
Pohlavie: kobyla
Plemeno: lipicán

Príchod k nám: 8. február 2024

"Celým menom Pluto Gizi, u nás familiárne Gizinka ..."

*Poznámka:
Prípad týranej Gizi je v štádiu vyšetrovania enviropolíciou