Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a podporu, ktoré nás posúvajú vpred v pomoci koňom.

Kontaktujte nás

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, poradíme,  pomôžeme, ak to bude v našich silách. 


Ing. Lenka Kmeťová
Zakladateľka a predsedníčka občianskeho združenia
Štatutárny zástupca o.z.

NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.
Macov 69, 930 32 
Slovenská republika

Kontakty: 
tel.: +421 903 246 693
e-mail: lenka@nadejprekone.sk
fc l LinkedIn: Lenka Kmetova
https://www.facebook.com/nadejprekonealudi

Účet pre finančné dary a sponzoring:  
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK78 1100 0000 0029 4600 3172

IČO: 42401640
DIČ: 2024183095
Registrácia o.z. vykonaná dňa 7. novembra 2014, 
číslo spisu MV SR: VVS/1-900/90-446 28
Naše o.z. je registrovaným prijímateľom 2% z daní.

Naša adresa

NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.

Macov 69, 930 32 

+421 903 246 693

lenka@nadejprekone.sk