Útulok/Hospic 

Náš domov, ich domov - náš spoločný domov, naša rodina ...

V našom súkromí sme pred vyše 9 rokmi zriadili útulok/hospic, kde zachráneným koňom poskytujeme už trvalý domov. Naša filozofia záchrany vychádza z etologických potrieb koní, nie predstáv ľudí, ako by sme mali túto činnosť vykonávať. Dostávajú sa k nám kone, zničené fyzicky a psychicky. Cesta uzdravenia ich tela a duše je dlhá a trvá mesiace, až roky. Za ten čas si u nás vytvoria väzby na konských kamarátov, zaradia sa v hierarchii stáda, zvyknú si na prostredie, získajú návyky na denný manažment, my si získame ich dôveru, preto považujeme za nelogické, aby sme ich z tohto prostredia vytrhli a posunuli ďalej k niekomu, kde ani napriek dôslednému prevereniu podmienok a prístupu človeka nedokážeme garantovať, že sa tam bude kôň cítiť rovnako dobre ako u nás, že tam nájde vyhovujúcich konských kamarátov, že tam bude spokojný a šťastný. Okrem toho, presunom mu spôsobíme len ďalší stres, vďaka ktorému môže na novom mieste reagovať úplne inak ako u nás, alebo sa mu, vplyvom stresu, zhorší zdravotný stav. Kone sa viažu na stádo, či konského kamaráta, nie na ľudí, preto sa aj profesionálna záchrana koní vôbec nedá porovnávať so záchranou iných zvierat, napr. psov, či mačiek.

Až po uvoľnení miesta, t.j. odchodom do konského neba, k nám môžeme prijať ďalšieho konského člena rodiny. Ďalšie prípady týraných koní preto riešime s našimi partnermi v záchrannej sieti, t.j. ak môžu prijať koňa/kone oni, aby mohol ísť kôň za rovnakých podmienok, t.j. z rúk tyrana do nového a podľa možnosti tiež trvalého domova. Takto nastaveným systémom profesionálnej záchrany sme pomohli už cca 200 koňom. V marci 2023 sme rozbehli náš ADOPČNÝ PROGRAM. 

Aktuálne máme pod hlavičkou nášho o.z. (v našom vlastníctve) celkovo 24 koní, z toho priamo u nás sa nachádza 18 koní a 2 poníky, ďalšie 4 kone máme v adopcii. Kapacita nášho útulku/hospicu je aktuálne naplnená.

Každé zviera, ktoré k nám nájde cestu sa automaticky stáva právoplatným členom našej netradičnej rodiny, či je to kôň, pes, mačka, alebo zajac :)

Naše služby koňom

Profesionálna chovateľská a veterinárna starostlivosť 

Podstatou profesionálnej záchrany koní sú u nás naše odborné vzdelanie a praktické skúsenosti, rovnako ľudí, ktorí nám zabezpečujú potrebnú starostlivosť v jednotlivých oblastiach - veterinárni špecialisti, fyzioterapeuti, kopytári, ošetrovateľka, a ďalší. Spolupracujeme s top veterinármi nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky. Zdravie a kvalita života našich hendikepovaných koní ide ruka v ruke s odbornými schopnosťami a vedomosťami všetkých zainteresovaných. 

Rešpektovanie etológie koní - manažment chovu podľa ich potrieb a s empatiou 

Manažment chovu prebieha u nás v súlade s empatiou, etológiou a welfare koní, t.j. plne rešpektujeme prirodzené fyzické, rovnako psychické potreby koní. Sloboda pohybu v režime 24/7 na dostatočne veľkom priestore, život v stáde a napĺňanie sociálnych potrieb, výber preferencií z pohľadu koní, atď. ... berúc pritom ohľad na ich vek, zdravotný stav (hendikep), temperament, charakter, vzájomné vzťahy v stáde, ich minulosť tak, aby boli u nás všetci  spokojní a šťastní.  

Zo života v našom útulku/hospici

Jeseň 

Zo života v našom útulku/hospici

Leto 

Zo života v našom útulku/hospici 

Jar 

Zo života v našom útulku/hospici

Zima 

Zo života v našom útulku/hospici

Špeciálne pomôcky pre kone 

V našom útulku/hospici je pohoda koní na prvom mieste, preto tomu zodpovedá aj profesionálna starostlivosť o kone so špeciálnymi potrebami - pätové chrániče pre 22 r. valacha so spánkovou depriváciou a shivers syndrómom, topánky pre 22 r. kobylku s chronickou laminitídou, zebra oblek pre 28 r. valacha muchára (choroba endokrinnej sústavy). 

Zo života v našom útulku/hospici

Veterinári v akcii - úprava zubov a rtg kopýt 

Zohraný tandem MVDr. Jaroslav Želonka & MVDr. Ján Molčan 

Zo života v našom útulku/hospici

Veterinárka v akcii - gastroskopia, endoskopia 

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM - európska špička na internú vet. medicínu 

Zo života v našom útulku/hospici

Bemer fyzio-rehabilitácia - Ing. Miroslava Neštická 

Zo života v našom útulku/hospici

Veterinári v akcii - enukleácia oka 

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., svetová špička vo veterinárnej oftalmológii, asistencia: MVDr. Martin Mihály, PhD., MVDr. Vladimír Januschke, MVDr. Ivan Polakovič - náš VET ANGEL