Ako nás môžete podporiť a pomôcť koňom najviac? 

Vaše 2% z dane 

Naše občianske združenie je riadne registrované v zozname prijímateľov za rok 2023. Poukázať nám Vaše 2% Vás nič nestojí a nám pomôže v mnohých oblastiach - vykúpenie koní z rúk tyranov, prevozy zachránených koní, nákup krmiva a steliva, špeciálnych výživových doplnkov, či pomôcok (napr. pätové chrániče pre narkoleptika, topánky pre kone s chronickou laminitídou, masky a sieťky pre ťažkého "muchara", a pod.), úhrada veterinárnych úkonov, atď.
Zoznam nákladových položiek pre zabezpečenie všetkých individuálnych potrieb koní, našich chránencov, alebo tých, ktoré na záchranu len čakajú je dlhý ... 

Aktuálne nám 2% z Vašej dane budete môcť darovať do konca apríla 2024.

Platný editovateľný formulár a tiež bližšie informácie o poukázaní dane za rok 2023 nájdete tu:
https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

Naše údaje pre vyplnene II. Oddielu vo VYHLÁSENÍ a riadku 15 a 16:  

IČO: 42401640 (musí byť zarovnané sprava doľava)
Obchodné meno (názov):
NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.
(viď. vzor Vyhlásenie nižšie)


Vyplnené a Vami podpísané Vyhlásenie a Potvrdenie o úhrade dane z príjmu následne doručte do 31. apríla na Daňový úrad, kde podľa trvalého bydliska patríte. 
ĎAKUJEME VÁM 

Naše občianske združenie je registrovaným a teda oprávneným príjemcom 2% z dane. Túto skutočnosť si môžete overiť priamo tu: www.notar.sk/prijimatelia, kde nás, po zadaní nášho IČO: 42 401 640, nájdete v zozname Notárskej komory.

Trvalý príkaz 
Sponzoring

Pandémia covid-19 a s ňou spojený výpadok príjmov našich podporovateľov, enormné zdražovanie ceny energie, ktorá sa premieta do cien krmív, výživových doplnkov, steliva, ale aj dreva, kovu, spojiva, teda materiálov, z ktorých budujeme zázemie pre kone (boxy, ohrady, spevnené plochy), nárast cien pohonných hmôt, atď. sa už prejavili na vyšších faktúrach za všetky položky, ktoré nám pri prevádzke útulku/hospicu vznikajú  a musíme ich uhrádzať bez ohľadu na tieto fakty. 

Váš jednorázový, alebo pravidelný príspevok v ľubovoľnej výške nám preto veľmi pomôže prekonať toto náročné obdobie a umožní lepšie plánovať zabezpečenie denných potrieb a možnosti záchrany ďalších nešťastných koní živoriacich v zlých podmienkach, trpiacich v rukách bezcitných tyranov, alebo smerujúcich na bitúnok, či skŕmenie tigrami. 

Vaše finančné príspevky do posledného centa použijeme na kúpu krmiva, výživových doplnkov, steliva, veterinárne úkony, služby kopytára, či uvedené pomôcky pre kone so špeciálnymi potrebami, teda výlučne pre potreby koní, ako je, napr. začiatkom tohto roku prijatá extrémne zúbožená kobylka Gizi, ktorej prípad je tiež predmetom vyšetrovania enviropolície. 

Náš o.z. účet 
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK78 1100 0000 0029 4600 3172

ĎAKUJEME VÁM 

Materiálna pomoc

KRMIVO a výživové doplnky
Kone majú u nás profesionálne nastavené kŕmne dávky, rešpektujúce ich individuálne potreby v závislosti od ich aktuálneho zdravotného stavu. V tejto súvislosti budeme úprimne vďační za pomoc, ktorá bude túto skutočnosť rešpektovať. 

Ak chcete našim koňom skutočne pomôcť, tu je zoznam krmív a našich spriaznených dodávateľov, od ktorých ich výhodnejšie kupujeme a dovezú ich priamo k nám: 

1. Cavalor Silhouette
Objednať krmivo môžete tu: 

2. St. Hippolyt Beste Jahre
Objednať krmivo môžete tu:

3. St. Hippolyt Equigard
Objednať krmivo môžete tu:

4. Hoveler PUR Senior 
Objednať krmivo môžete tu:

5. Hoveler Pro balance 
Objednať krmivo môžete tu: 

Pravidelne tiež potrebujeme kvalitné senné a lucerkové granule, ryžové otruby, pivovarské kvasnice pre našich dedkov a babky s už problémovými, či žiadnymi zubami, tiež výživové doplnky, najmä vitamín E, prípravky na podporu pohybového aparátu (kĺbov a šliach), zlepšenie kvality srsti a kopýt, bylinky (harmanček, žihľava, čajová zmes na podporu kože a srsti, dýchacieho a pohybového aparátu, na vredy, a pod.). ktoré rovnako nájdete na uvedených stránkach Happy Horse, Leomax, či Hoveler v ČR, alebo konskebylinky.cz 

Používame kvalitné a zároveň cenovo prijateľné krmivá a výživové doplnky, lebo pri počte zvierat, ktoré máme, musíme brať do úvahy pomer cena - kvalita, ale tiež ústretovosť dodávateľa v pravidelnosti dodávok. 

Prosíme, zavolajte, alebo napíšte nám pred objednávkou, aby sme Vám vedeli upresniť konkrétny typ krmiva, alebo výživových doplnkov, ktoré aktuálne potrebujeme. 

Pomôcť, dokonca nielen nám, môžete tiež nákupom krmiva a výživových doplnkov na portáli preutulky.sk, kde pomôžete nielen nám, ale aj Združeniu za práva zvierat, o.z. - ČSKP, ktorý tento portál prevádzkuje a je našim partnerom v záchrane koní. 

ĎAKUJEME VÁM

Prečo pomáhať práve nám? 

Trvalý domov a náš osobný príklad

Koňom, ktoré prijmeme priamo k nám poskytujeme už trvalý domov v našom útulku/hospicikde prechádzajú dlhú cestu fyzickej i psychickej premeny. 

Za ten čas si tu vytvoria väzby a silné putá s konskými kamarátmi, zvyknú si na prostredie a režim, získame si ich dôveru, preto ich už  nestresujeme a neposúvame ďalej. Kone u nás nepracujú, aby si na seba zarobili, naopak, sme to my, kto sa musí snažiť zarábať na ich "luxusný" život. To je pre nás skutočná záchrana, rešpektujúca potreby koní, nie ľudí. 

Snažíme sa neobťažovať ľudí častými zbierkami, či podľa niektorých neprajníkov oztiek "žobraním", pretože do pomoci koňom venujeme v prvom rade naše vlastné finančné prostriedky, získané z inej zárobkovej činnosti (obaja s manželom pracujeme), ale aj priestor, čas a fyzickú prácu, teda ideme osobným príkladom. 

Podnety a prosby o pomoc koňom nám však chodia neustále, nie všetky už vieme pokrývať len z našich zdrojov. Preto sme založili o.z., aby sme mohli transparentným spôsobom kumulovať zdroje a spoločnými silami pomohli, čo možno najväčšiemu počtu koní, ktoré trpia.  

Pozn.:
Foto: Kone si žijú v našom útulku/hospici  slobodný konský život v stáde, medzi kamarátmi. Život, o akom môže množstvo koní len snívať :( 


Rastúci počet týraných koní a profesionálna záchrana

Z roka na rok rastie počet nahlásených prípadov koní, ktoré potrebujú pomoc. Nás, organizácií, či jednotlivcov, profesionálne zdatných a schopných skutočne pomôcť vážne chorým, zraneným, či týraním psychicky narušeným, t.j. agresívnym, alebo naopak letargickým koňom je len pár. 

Naše zdroje sú limitované a na záchranu čaká množstvo fyzicky i psychicky zúbožených koní, živoriacich v katastrofálnych podmienkach, alebo je s nimi hrubo, až brutálne zaobchádzané, končia u poľských priekupníkov koní na mäso, alebo sa ich majitelia zbavia tým, že ich dajú chovateľom šeliem (tigre, levy, a pod.) na skŕmenie, hoci mohli dostať druhú šancu na lepší život ...

Môžeme a vieme odborne pomáhať, pokiaľ na to máme nielen miesto, ale najmä dostatok finančných, materiálnych a ľudských zdrojov.

Pozn.:
Foto: Umierajúci valach Chanson z medializovaného prípadu záchrany, kde v plnej miere zlyhali, okrem majiteľky a držiteľky koňa, aj štátne orgány, zodpovedné za ochranu zvierat.
Žiaľ, naša pomoc tak prišla neskoro a už len vo forme eutanázie, aby sa dlhšie netrápil :( 


Výsledky našej práce a spolupráce

Za takmer 10 rokov našej činnosti sme pomohli už cca 300 koňom a poníkom, ale aj ďalším druhom hospodárskych zvierat, ktoré sa nám podarilo z rúk tyranov, štátnych karantén, či pred usmrtením získať, alebo sme im na mieste, vďaka pôsobeniu na ich majiteľov, radikálne zmenili podmienky a zabezpečili tak lepší život.

Toto sa podarilo len vďaka spolupráci. Netvárime sa, že sme "majstri sveta záchrany", ale aktívne spolupracujeme s nahlasovateľmi prípadov a našimi partnermi v záchrannej sieti, s ktorými si pomáhame navzájom, rôznym spôsobom. Preberaním zachránených koní z riešených prípadov, prevozmi, finančne, materiálne, ale najmä ľudsky, keď sa v tejto našej extrémne náročnej práci psychicky podporujeme. 

Škoda, že sa takto nedá spolupracovať aj so štátnymi orgánmi, zodpovednými za ochranu zvierat (ŠVPS, RVPS, polícia), kde je úspešná spolupráca v záchrane zvierat skôr výnimkou, ako pravidlom:( 

Veríme, že uvedené fakty, ale najmä náš profesionálny prístup k záchrane koní, osobný vklad do tejto, po všetkých stránkach extrémne náročnej činnosti, sú dôkazom, že si Vašu dôveru a podporu zaslúžime, za čo Vám zo srdca, v mene koní, ďakujeme!

Pozn.:
Foto: Zľava Janka Páleníková-Paulíková zo spolupracujúceho OZ Zvieratá v núdzi, kobylka Pajda a Ing. Lenka Kmeťová. Janka práve od nás prevzala kobylku Pajdu. Tento prípad  sme úspešne vyriešili v spolupráci s RVPS
 Topoľčany, následne vykúpili Pajdu zo štátnej karantény v Martine a doviezli ju do opatery k Janke, keďže u nás sme v danom čase nemali miesto. 


Referencie

"Mal som tú česť sa osobne spolupodieľať na záchrane niekoľkých koní, takže si plne uvedomujem aká je to niekedy zložitá cesta dostať sa cez rôzne prekážky vôbec k samotnej pomoci koňovi. Môžem len úprimne konštatovať, že to, čo robí Lenka nielen pre záchranu koní si zaslúži podporu a pomoc. Pretože nech je človek samostatne akokoľvek silný nič nenahradí silu kolektívu so spoločným zámerom".

Michal Merka 

Horsemanship Academy

"Nič nie je horšie ako zmarená nádej. Platí to rovnako vo svete ľudí ako aj v ríši zvierat. Lenka mala vždy charakter, srdce aj energiu na to, aby sa stala bojovníčkou za životy ušľachtilých zvierat. Rozumie ľuďom aj duši koňa. Vie, za čím a kedy ísť, nevzdávať boje a byť ich skutočným spojencom. Ľudia ako Lenka si zaslúžia poďakovanie, obdiv aj podporu. Ľudia ako ona nám totiž pomáhajú svojím nasadením byť lepším článkom živého reťazca tejto planéty".

S láskou, Vadki

Andrea Vadkerti

Medzinárodná top koučka, bývalá moderátorka TV Markíza 

Neurobehavioural modelling certified coach

Organization Relationship Systems Coaching Practitioner

Talent Dynamics Senior Consultant

EGOWork MasterCoach

ACC, ICF chapter Singapore

Referencia bude doplnená čoskoro. 


Ďakujeme Vám za dôveru a podporu!

Kontakt: Ing. Lenka Kmeťová, +421 903 246 693, e-mail: lenka@nadejprekone.sk