Vzdelávací projekt

"ČLOVEK a KôŇ - CESTA K POROZUMENIU" 

Pochopiť sa, rešpektovať navzájom a užívať si spoločné chvíle. To je základným cieľom tohto, už môžeme povedať úspešného projektu, ktorý sme uviedli do života v roku 2017. 

Počas dvoch dní máte možnosť získať informácie z etológie, psychológie koní, manažmentu chovu a legislatívy, ale tiež formou HAE zážitkového učenia získať spätnú väzbu na seba priamo od koní, t.j. ako kone vnímajú Vás, akú interakciu spolu vytvárate.

Následne sa po cca 2 týždňoch realizuje tzv. Follow up stretnutie, kde si získané vedomosti a zručnosti overíte a utužíte v praxi. 

O termínoch realizácie projektu Vás budeme informovať včas a už teraz sa na Vás tešíme spolu s koňmi! 

Čo Vás čaká 1. deň - školenie

"Vidieť život koní ich očami", to je základným cieľom a obsahom školenia, ktoré Vám poskytne teoreticko-praktický úvod do problematiky etológie a psychológie koní, manažmentu chovu koní, chovateľskej, veterinárnej starostlivosti a legislatívnych procesov, t.j. zákonov viažucich sa k chovu, držbe a práci s koňmi. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa oboznámite s reálnymi potrebami koní, ale tiež mýtmi a faktami o koňoch. Získate prehľad o tom, čo je pre kone skutočným prínosom zo strany človeka, čo im naopak veľmi ubližuje, škodí a prečo. Tiež, akým spôsobom môžete reagovať na volanie o pomoc v prípade týraných, zanedbaných a zneužívaných koní. 

Čo zažijete 2. deň - interaktívny HAE tréning 

Spoznáte sami seba, spoznáte ľudí na tréningu, spoznajú oni Vás, vďaka koňom a ich absolútne prirodzenej spätnej väzbe počas jednotlivých cvičení, ktoré sa nahrávajú na video. Následne, po ukončení cvičenia, alebo súboru cvičení sa videá analyzujú a Vy sa môžete vidieť v jednotlivých situáciách a reakciách na tieto situácie. Dostanete tak príležitosť uvedomiť si svoje konanie a získate priestor na sebareflexiu a svoj ďalší rozvoj vo vzťahu k sebe samému a svojmu okoliu v práci, súkromí, alebo vo vzťahu k svojim koňom (ak ich vlastníte), alebo všeobecne koňom, s ktorými sa vo svojom živote stretávate, alebo stretnete. Zistíte kto ste a kým ste pre iných ľudí i kone. 

A tešia sa pritom aj kone ...

Pre kone je tento typ vzdelávacieho projektu zaujímavou formou interakcie s ľuďmi. Na koňoch sa nejazdí a či ste laik, alebo skúsený koniar/ka (jazdec/kyňa, chovateľ/ka) nebudete si skúšať horsemanship, t.j. Vy nebudete nič učiť kone. Naopak, kone pôsobia ako katalyzátor a akcelerátor procesov v ľuďoch samých, teda tak budú pôsobiť aj na Vás. Vďaka čistej, nefalšovanej, priamej reakcii koňa na Vás a situáciu, v ktorej sa spolu budete nachádzať počas tréningu, získate spätnú väzbu na svoje správanie a vnútorné pocity, Kone "vidia do človeka", t.j. aj do Vás, nech sa navonok tvárite a "kamuflujete" svoje pocity ako chcete. Odhalia a prirodzene reagujú na Vašu skutočnú náladu a emóciu tu a teraz.
Na základe takto získanej spätnej väzby od koňa, dostanete príležitosť spoznať samého/samú seba, zistiť ako pôsobíte na iných ľudí a kone, a tak môžete na sebe pracovať a rozvíjať sa pozitívnym smerom, alebo sa uspokojíte s poznaním o sebe samom/samej. Tento typ tréningu nie je o fyzickej námahe koní, ale psychickej. Tým, ako sa kone snažia človeku porozumieť, sústrediť sa na interakciu s ním, doslova z neho vydolovať to najlepšie, predstavuje to pre nich psychickú záťaž, preto sa potrebujú tiež uvoľniť a zrelaxovať, ako každý živý tvor. A o tom, že si to aj riadne užijú, svedčia tieto obrázky:)  

Prihláška na vzdelávací projekt 

Termín uzávierky prihlášok: aktuálne, žiaľ, neorganizujeme tento typ vzdelávania :(