Adopčný program o.z.

Cieľ adopčného programu 

Cieľom nášho adopčného programu je zabezpečiť pre kone nový trvalý domov, kde bude koňom poskytovaná náležitá chovateľská a veterinárna starostlivosť, kde budú kone milované a členom rodiny, kde s nimi bude zaobchádzané s rešpektom, úctou a empatiou. 

Základné podmienky adopcie koní 

1. empatia, vedomosti a skúsenosti s chovom koní
2. registrovaná farma (povinnosť vyplývajúca z legislatívy)
3. vhodné chovné podmienky rešpektujúce potreby koní 
4. dostatok vlastných finančných zdrojov
5. rešpektovanie podmienok adopčnej zmluvy 

1. krok k adopcii - INFO
Dôležité informácie pre záujemcov o adopciu koní 

Kone, pre ktoré hľadáme nový domov sa nenachádzajú priamo u nás. V našom útulku/hospici poskytujeme zachráneným koňom už trvalý domov, t.j. ak máme voľné miesto a môžeme ich prijať k nám, u nás už dožívajú. Na pomoc, či nový domov však čaká čoraz väčšie množstvo koní, ktorým vieme pomôcť už len vďaka Vám a tak, že si ich adoptujete. Ide o kone z prípadov týrania a zanedbania starostlivosti, alebo ide o kone majiteľov, ktorí sa rozhodli dať kone na adopciu cez nás, aby mali istotu, že budú pod našim dohľadom a neskončia v "dobrých rukách" u priekupníka, mäsiara, alebo ich niekto nezoderie na zarábanie peňazí pre seba v neserióznej jazdeckej škole, alebo agroturistickom zariadení. 

Kone, ktorým formou adopcie hľadáme nový domov si prešli svoju cestu a každý z nich ma za sebou určitý príbeh. Je preto našou maximálnou snahou nájsť im taký domov, ktorý bude najviac vyhovovať ich fyzickým a psychickým potrebám a rovnako schopnostiam ľudí sa o tieto kone adekvátne postarať a zaobchádzať s nimi tak, aby bolo spolužitie pre obe strany prínosom a zdrojom spokojnosti a radosti. 

Prosíme Vás, prv, než nás oslovíte s tým, že si chcete od nás adoptovať koňa, naozaj si dôkladne, zdôrazňujeme dôkladne, nižšie prečítajte, čo od Vás budeme vyžadovať. Ide o zdravie a život koní, ale aj Vašu bezpečnosť a spokojnosť, preto máme kritériá jasne a striktne nastavené. Našim koňom v útulku/hospici zabezpečujeme presne to isté, čo vyžadujeme pre adoptované kone od Vás, t.j. nič, čo by sa nedalo splniť, ak máte ku koňom úprimný vzťah, uvedomujete si, čo všetko obnáša chovať kone, rovnako akú zodpovednosť na seba preberiete. Ak si to nehodláte ani prečítať, pochopiť, ani rešpektovať, nemrhajte našim drahocenným časom, energiou a nekontaktujte nás. Jednoducho si koňa zabezpečte inde a za iných podmienok, (ideálne však radšej vôbec), lebo my tie naše skutočne meniť nebudeme a máme na to vážne dôvody ...

Tu je naše, tzv. "DESATORO", ktoré vzhľadom na našu skutočne bohatú prax (videli sme nespočetné množstvo smutných príbehov koní, dokonca v dvoch prípadoch sme kone z adopcie museli prevziať späť) vyžadujeme pri adopcii koní rešpektovať, na ktoré chceme Vás, potenciálnych záujemcov o adopciu, vopred upozorniť, aby ste neboli prekvapení pri čítaní adopčnej zmluvy, aby naše vzájomné očakávania a vzťahy boli od začiatku jasné a korektné: 

Ad 1.) 
Vami prezentované podmienky si pred adopciou koňa vopred osobne overujeme a po adopcii koňa ostávame s Vami v stálom kontakte s možnosťou adoptovaného koňa navštíviť. 

Prečo? 

Kôň je živý tvor a má svoje potreby, ktoré musí potenciálny záujemca o adopciu koňa spĺňať podľa toho, o akého koňa ide a v akom stave kôň je. Koňa nedáme do adopcie len na základe pekných fotiek, alebo rečí o tom, ako perfektne sa koník u Vás bude mať, čo všetko mu zabezpečíte, ako ho budete milovať, atď. Aj keď to budete myslieť úprimne, pochopte, prosíme, že ste pre nás úplne cudzí človek, ktorého uvidíme prvý krát v živote. A nie, ani v prípade nášho virtuálneho priateľstva na facebooku, či inej sociálnej sieti, to nie je pre nás zárukou, že kôň u Vás dostane všetko, čo potrebuje v zmysle našich očakávaní, vyplývajúcich z jeho potrieb, kým si to osobne neoveríme na mieste, kde chcete poskytnúť koňovi domov. Ak máte o adopciu koňa seriózny záujem, bez problémov strpíte našu osobnú návštevu v chovnom priestore, nebude Vám vadiť, ak sa opýtame susedov a známych, ktorí Vás poznajú, či ste skutočne zodpovednými chovateľmi, a pod. A po adopcii koňa s Vami stále ostaneme v kontakte, aby sme mali istotu, že sa ma kôň u Vás skutočne dobre, ale aj preto, že nám záleží na budovaní "adopčnej" komunity, v rámci ktorej si môžeme vymieňať skúsenosti, ale aj zážitky s koňmi a vzájomne sa tak obohacovať v prospech nás samých, ale najmä koní. Nemusíte sa obávať "šikany" z našej strany. Sme už dostatočne skúsení, rozumní a empatickí, že vieme odhadnúť komu koňa zveríme a aké dôležité je dopriať Vám i adoptovanému koňovi čas, aby ste si na seba zvykli, spoznali sa navzájom bez rušivých momentov z našej strany. 

Ad 2.) 
Adoptovaný kôň od nás nepôjde na "samotku", t.j. nemôže žiť sám. Koňa dáme na adopciu jedine do spoločnosti min. jedného koňa. V tomto prípade si však kone musia skutočne vyhovovať po všetkých stránkach - vekovej, charakterovej, fyzickej, pohlavnej (nie dvojica žrebec a kobyla), aby viedli šťastný život. Ideálne je však aspoň menšie stádo, kde si adoptovaný kôň nájde svoje miesto a dostane možnosť si vybrať svojho najlepšieho konského kamaráta sám. 

Prečo? 
Kôň je etologicky nastavený ako striktne stádové zviera, t.j. k svojmu spokojnému životu potrebuje kamaráta koňa, ideálne však stádo, v ktorom si svojho kamaráta vyberie sám. Žiadny iný živočíšny druh, už vôbec nie človek, mu konského kamaráta NIKDY nenahradí, nech by ste sa snažili akokoľvek, nech Vám to povie ktokoľvek. Pre kone je pocit bezpečia, sociálny kontakt a vyžitie, napr. konské hry (ak by sa kôň mal hrať s Vami tak, ako reálne s koňom, tak Vás aj zabije), nenahraditeľnou súčasťou jeho etologických potrieb. A tieto potreby mu zabezpečí jedine stádo, alebo aspoň čiastočne, min. jeden vhodný konský kamarát. Aj kone sociopati (áno, aj také kone sú a robí ich z nich človek) sú spokojné v prítomnosti koní, hoci s nimi majú len vizuálny, nie fyzický kontakt. Preto, ak nás chcete presviedčať, že sa u Vás bude mať koník super, lebo mu dáte všetko, čo potrebuje, aj keď ho chcete chovať samého, bude to pre nás len dôkaz, že o skutočných potrebách koní nič neviete a ani vedieť nechcete, t.j. nie ste vhodný kandidát na adopciu koňa od nás. 

Ad 3.) 
Kone dávame na adopciu len na registrovanú farmu. 

Prečo? 
Jednoducho preto, lebo v zmysle platnej legislatívy v chove hospodárskych zvierat, medzi ktoré, žiaľ, stále patria aj kone to tak je a zákon musíme rešpektovať všetci, bez rozdielu. Rovnako musia byť kone identifikované (el. čip, výpal, pas koňa) a nahlásené v CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat), kde je uvedené aj číslo farmy, na ktorej sa kôň nachádza. Legislatíva spojená s chovom koní je náročnejšia  a prísnejšia ako u spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky). Pod pojmom farma si však nepredstavujte veľké "JRD" s tristo hektárovým pozemkom, ale chovný priestor, kde chcete chovať adoptovaného koňa a v zmysle zákona budete jeho legálny držiteľ evidovaný v CEHZ. Túto informáciu tu uvádzame špeciálne preto, lebo existuje stále veľké množstvo chovateľov, najmä tzv. "starých koniarov", či eko, bio, natur milovníkov koní, ktorí nemajú o legislatíve, spojenej s chovom koní ani potuchy, alebo ju doslova ignorujú a potom sa nestačia čudovať pokutám po kontrole z RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa), lebo chovajú kone v podstate ilegálne na mieste, ktoré nie je registrovanou farmou.  

Ad 4.)
Pre adoptované kone požadujeme adekvátny chovný priestor a manažment chovu v zmysle welfare (pohody koní), t.j. dostatočne veľké zázemie poskytujúce slobodný pohyb a vyžitie, ochranu pred nepriazňou počasia, kde majú kone možnosť si v pokoji ľahnúť na suché, čisté a mäkké (nastlané) miesto, v pokoji sa nažrať a mať bezproblémový prístup k čerstvej čistej vode, oddychovať, byť v bezpečí pred dominantnými, alebo "otravnými" koňmi, teda byť chránený pred ich šikanou, atď. Rovnako nás zaujíma logistika zásobovania krmivom, najmä objemovým (seno) a podstielkou (slama, hobliny, piliny), teda aké máte skladovacie priestory, aby mali kone zabezpečené zdravotne nezávadné krmivo a podstielku nepretržite, keď to potrebujú, tiež ako nakladáte s hnojom, t.j. umiestnenie hnojiska a odvoz hnoja, atď.
K tomu všetkému existuje aj prísna legislatíva v zmysle ochrany životného prostredia. 

Prečo?
Dobré chovné podmienky sú základom dobrého života koní, teda ich fyzického a psychického zdravia. Treba mať vždy na pamäti, že kone potrebujú miesto na spánok. Nespia totiž v stoji, ako si mnohí mylne myslia, vtedy len driemu. Skutočne spia iba vtedy, ak ležia úplne vystretí na boku, kedy sa dostanú do tzv. REM fázy, ktorá je dôležitá pre regeneráciu celého tela, najmä centrálnej nervovej sústavy. Keď kôň takto skutočne spí, tak sa mu aj sníva, rovnako ako človeku, t.j. môžete ho vidieť pohybovať nohami, hlavou, dokonca erdžať zo sna, a pod. Z tohto dôvodu potrebujú mať pre prípad zlého počasia zázemie (minimálne trojstenný, dostatočne hlboký a vhodne situovaný prístrešok s pevnou podlahou, na ktorú je možné nastlať dostatok steliva (piliny, hobliny, slama, a pod.), aby mali k dispozícií suché, čisté a mäkké miesto na odpočinok. Každý jeden kôň, aj ten, ktorý je vždy najradšej len vonku, to v prípade extrémne zlého počasia rád využije, ak takú možnosť má, nech si povie kto chce, čo chce. 

Kone potrebujú mať tiež vhodné zázemie nielen na spánok a oddych, ale aj sociálne aktivity, napr. konské hry, riadne prebehnutie sa, čo vyžaduje vhodný podklad a adekvátne veľký priestor bez množstva stromov a kríkov, na ktorých sa môžu v zápale hry, či behu fatálne zraniť. Nemenej dôležitá je tiež spevnená väčšia plocha nielen v samotnom prístrešku, ale tiež v okolí prístrešku, či boxov, aby kone v režime 24/7 nestáli mimo prístrešku/boxu len v hlbokom blate počas nepríjemného obdobia daˇžďov, jesene a zimy. V prípade kombinácie, t.j. box a výbeh/pastvina je potrebné zase zabezpečiť, aby kone neboli zavreté 24 hodín, 7 dní v týždni, a pod. Manažment chovu adoptovaného koňa sa bude vždy odvíjať od jeho veku, temperamentu, charakteru, jeho stavu a tým daných potrieb. V týchto súvislostiach to preto s vetou: "Máme veľkú záhradu s ovocnými stromčekmi, takých 10 árov a starú kôlňu, kde sa bude mať kôň super" na nás ani neskúšajte (pozn. reálna skúsenosť z komunikácie so záujemcami o adopciu). 

Pri posudzovaní vhodnosti podmienok pre adoptovaného koňa, hrá pre nás dôležitú úlohu aj fakt, v akých priestoroch máte uložené seno, podstielku, teda či máte dostatočnú zásobu kvalitného objemového krmiva a podstielky a najmä k dispozícií pre kone tak, aby nedochádzalo k výpadku, t.j. koňom nebudete mať čo dať pár dní žrať. Bude nás zaujímať aj kvalita pastviny, ak ju máte, tiež ako nakladáte s hnojom od koní, aby sa nehromadil niekde v blízkosti koní a nespôsoboval im zdravotné problémy, priťahoval hejno múch, a pod. 

Ad 5.)
Adoptovať koňa od nás môže len dospelá a zárobkovo činná osoba, t.j. minimálny vek 18 rokov, ale  uprednostníme skôr starších záujemcov so stabilným príjmom, aby bola garantovaná chovateľská a veterinárna starostlivosť o koňa, rovnako, aby mali záujemcovia už trošku ujasnené životné priority, vytvorené stabilné zázemie a vedeli si zodpovedne odpovedať na otázku, prečo si chcú koňa adoptovať. 

Prečo? 
Mať koňa je nielen veľká zodpovednosť, ale najmä finančná a časová záťaž. To si musí naozaj každý záujemca o adopciu koňa uvedomiť. O to viac to platí v prípade zachránených koní, ktoré si nesú trvalé zdravotné hendikepy, alebo koní seniorov, t.j. s tým spojené zvýšené nároky na ich chovateľskú (kvalitné krmivo, výživové doplnky, stelivo, adekvátny chovný priestor, atď.) a veterinárnu starostlivosť (pravidelné očkovanie, odčervenie, testy na infekčnú anémiu, v prípade choroby, resp. úrazu poskytovaná liečba, atď.). Tiež je potrebné brať do úvahy fakt, že kôň je dlhoveké zviera, teda sa dožíva často 30 rokov a viac, najmä poníky, a tak sa treba pripraviť na to, že Vás bude, pri dobrej opatere, sprevádzať životom skutočne dlhý čas. A my koňom prioritne hľadáme trvalé domovy, kde spokojné a milované aj dožijú. Musíte mať preto ujasnené aj to, čo s koňmi v prípade, že chcete ísť na dovolenku, alebo nebodaj ochoriete, t.j. ako máte zabezpečenú zastupiteľnosť. Ak sa niečo adoptovanému koňovi stane, lebo ste nezabezpečili zodpovedného a skúseného človeka, aby Vás zastúpil, budeme to považovať za hrubé porušenie adopčnej zmluvy. Vy ste vždy pre nás zodpovedná osoba, nech poveríte starostlivosťou o kone kohokoľvek iného a to je potrebné mať vždy na pamäti. 

Ad 6.)
Adoptované kone od nás nemôžu byť predmetom zárobkovej činnosti, t.j. nebudú využívané v jazdeckej škole, letných táboroch, na komerčné vozenie detí/dospelých za poplatok, na hipoterapiu, na agroturistické jazdenie, prenájom, či akúkoľvek inú činnosť, kde bude adoptovaný kôň zdrojom Vašej obživy, alebo finančného prospechu, resp. aby si takpovediac zarobil sám na seba. 

Prečo?
Za adoptované kone nepožadujeme žiadny adopčný poplatok, aj napriek tomu, že sme na ich získanie a následne hľadanie a preverovanie nového domova vynaložili množstvo energie, času a financií, lebo vieme, čo profesionálna starostlivosť o kone vyžaduje. Očakávame však, že ak si adoptujete koňa od nás, chcete nám pomôcť v záchrane koní a dopriať im život, aký predtým nepoznali, t.j., zabezpečíte im náležitú chovateľskú a veterinárnu starostlivosť tým, že na ňu máte vlastné finančné zdroje Vy, nie že Vám ich zarobí adoptovaný kôň. Jednoducho máte o adopciu koňa seriózny a úprimný záujem s cieľom poskytnúť mu trvalý šťastný domov, nie získať zadarmo stroj na zarábanie peňazí, či nebodaj ho ďalej speňažiť predajom, prenájmom, alebo rozmnožovaním a zarábať na predaji žriebät bez pôvodu a bez ohľadu na stav koňa, a pod. Takých, čo to robia tu máme naozaj viac než dosť, aj preto funguje naše o.z. a zachraňuje kone od takých pseudochovateľov a pseudomajiteľov. Priamo v našom útulku/hospici skončili fyzicky a psychicky zničené kone z takých nepodarených jazdeckých škôl, zo športu, od ľudí, ktorých kone prestali baviť, alebo nemali potuchy ako sa o koňa treba starať, alebo úplne ignorovali jeho potreby. 

Ad 7.) 
Adoptované kobyly sa nemôžu ďalej rozmnožovať, t.j. neočakávajte, že ich adopciou sa Vám splní sen o Vašom vlastnom žriebätku, alebo žriebätku ako "hračke" pre Vaše deti, alebo že si budete produkovať žriebätá za účelom ich predaja, prenájmu, a pod. Rovnako sa to týka žrebcov, u ktorých vyžadujeme kastráciu. Jedine v prípade vysokého veku, či vážneho zdravotného dôvodu, ktorý kastráciu neumožňuje, ostane adoptovaný žrebec žrebcom, čomu samozrejme budete musieť prispôsobiť aj podmienky a manažment jeho chovu tak, aby ste neželanému rozmnožovaniu zabránili. 

Prečo? 
Zaoberáme sa záchranou týraných, zanedbaných a zneužívaných koní, ide teda prioritne o kone, ktoré sú v rôzne zlom, alebo zanedbanom fyzickom, ale aj psychickom stave, bez pôvodu, t.j. bez znalostí ich genetiky a potenciálnych chorôb, a pod. Nepodporujeme čiernu plemenitbu a s tým spojenú produkciu koní s rôznymi poruchami správania, či fyzických problémov. Gravidita tiež predstavuje pre organizmus kobyly veľkú záťaž, preto nie je na mieste a žiaduca v prípade koní, ktoré poskytujeme na adopciu. V tomto smere tiež plne rešpektujeme príslušnú legislatívu, ktorá nepodporuje množenie koní bez pôvodu, teda bez riadnej plemennej príslušnosti a uchovnenia koní, rovnako neprekračujeme biologické hranice koní. V neposlednom rade, na Slovensku máme príliš veľa trpiacich koní bez pôvodu i s pôvodom, aby sme ich počet množením ešte navyšovali, resp. množením koní bez pôvodu znižovali šance na pomoc trpiacim koňom z hľadiska umiestnenia. Veľmi dobre vieme ako vyzerá taká "vyrodená" kobyla, ktorá bola len strojom na žriebätá. Jednu sme už dochovali, jednu stále máme, ďalšia išla na adopciu.  

Ad 8.) 
Adoptované kone môžete, po vzájomnej dohode s nami, využívať len tak, ako to ich zdravotný stav (fyzický a psychický) dovolí. Slovné spojenie "kôň, len ako spoločník" znamená, že kôň ma nejaký vážny zdravotný dôvod prečo nemôže byť využívaný na jazdenie, či iné využitie pod sedlom, v záprahu, alebo je už vo veku vážneho seniora, a pod. Spoločník v tomto prípade znamená, že bude konským kamarátom pre iného koňa. Toto je potrebné plne rešpektovať, nech sú Vaše plány s adopciou takého koňa akékoľvek. 

Prečo? 
Žiaľ, stále existuje väčšina ľudí, ktorá si koňa predstavuje len pod sedlom, v záprahu, v športe, atď., teda len ako zviera, ktoré MUSÍ človeku na niečo slúžiť. My len takto, "jednoducho a obmedzene", kone nevidíme a nevnímame. Kone sú citlivé a mimoriadne spoločensky orientované zvieratá, ktoré nám ľuďom prinášajú množstvo dôvodov na radosť aj bez toho, aby sme si na nich museli sadnúť, alebo dosahovať športové úspechy. A v duchu tejto našej filozofie vyberáme aj nové domovy. Pokiaľ je však kôň v stave, že mu rekreačné vychádzky do prírody, či ľahká práca na jazdiarni pod vnímavým a citlivým jazdcom, nespôsobujú žiadny zdravotný problém, naopak poskytujú potešenie a zabezpečia zaujímavé vyžitie a obohatia jeho život, nebudeme s tým mať žiadny problém. Nie sme fanatici, aby sme chceli od koňa len to, aby sa pásol na lúke. Sami máme v našom útulku/hospici kone, ktoré si našu ľudskú pozornosť doslova vyžadujú, či ide o čistenie, škrabkanie, alebo vychádzky na ruke, a pod. Preto budeme len radi, ak bude aj adoptovaný kôň v takých rukách, kde budú rešpektovať jeho stav, potreby a podľa toho mu zabezpečia čo najlepší život. Teda niekto uprednostní adopciu len skutočne spoločníka k svojmu staršiemu koňovi a bude sa tešiť z ich opatery, niekto naopak koňa, s ktorým si spolu užijú aj vychádzky v prírode, a pod. 

Ad. 9.) 
Kone na adopciu nie sú hračkou, ani darčekom pre Vaše deti. Rodičom, ktorí chcú koňa bez akýchkoľvek vedomostí a skúsenosti s koňmi, adoptovať a venovať svojim nedospelým deťom na narodeniny, meniny, vianoce, za dobré výsledky v škole, za to, či ono, alebo len preto, že dieťa koňa chce, na adopciu nedávame. 

Prečo? 
Naše bohaté, takmer 10 ročné skúsenosti v záchrane koní sú plné príbehov o tom, ako rodičia, absolútne neznalí toho, čo vlastniť koňa obnáša, kúpili svojim deťom, najmä maloletým, resp. adolescentným dcéram, koňa, ktorý potom trávil celé týždne, aj mesiace sám, motkajúc sa bezcieľne po dvore, alebo zavretý v boxe, prípadne v malom výbehu, bez patričnej starostlivosti, bez záujmu, niekedy s občasným jazdením, kedy dostal "do tela", aby následne s poriadnou svalovicou opäť čakal zavretý na svoju "slečnu majiteľku", alebo potom, keď slečnu prestal "milovaný koník" baviť úplne, lebo v jej dospievajúcom živote sa objavili nové priority, rodičia koňa predali do rúk prvého priekupníka a kôň menil domovy ako človek ponožky, alebo išiel rovno na mäso. Alebo rodičia po čase zistili, čo vlastniť koňa skutočne obnáša, tak sa ho pri prvej príležitosti zbavili rovnako. S veľkou pravdepodobnosťou by takto dopadol aj adoptovaný kôň od nás a my by sme mu museli opäť hľadať nový domov, dávať ho psychicky dokopy, atď., čomu sa už vieme vyhnúť práve tým, že koňa do takých situácií jednoducho neadoptujeme. 

Ad 10.) 
Adopciou koňa sa nestanete jeho výlučným vlastníkom. Naďalej ním bude, aj oficiálne v pase koňa, naše občianske združenie. Koňa od nás získate na základe adopčnej zmluvy, nie kúpou, či darovaním do svojho vlastníctva.

Prečo? 
Táto forma je všeobecne akceptovanou a bežnou normou u všetkých typov adopcií zvierat v profesionálnych a serióznych útulkoch nielen u nás na Slovensku, ale všade na svete. My nie sme výnimkou. Deje sa tak z dvoch závažných dôvodov - ochrany koňa a garancie pomoci Vám, ktorí si koňa od nás adoptujete. 

Ochrana koňa
- vďaka adopčnej zmluve, kde sú jasne a podrobne definované podmienky, za akých si koňa adoptujete a budete s ním spolunažívať, je kôň chránený pred tým, aby s ním bolo nevhodne zaobchádzané a netrpel zlou starostlivosťou. Pokiaľ by sa však stalo, že kôň trpí, máme možnosť si ho ako "náš majetok" vziať , bez akýchkoľvek prieťahov, späť. To je zmyslom nášho fungovania - záchrana koní, ktoré trpia. Žiaľ, aj my sme tak, ako iné útulky v začiatkoch našej činnosti, príliš verili ľuďom, a tak sa stalo, že sme museli jednu kobylku a valacha z adopcií vziať späť k nám, pretože sa tam, kde boli, o nich nevedeli adekvátne postarať, čo sa zreteľne prejavilo aj na fyzickom a psychickom stave oboch koní. Máme však už ďaleko viac skúseností a najmä vieme naozaj presne, čo pre kone od adopcie očakávame a prečo. Vďaka týmto dvom skúsenostiam, ale tiež spoznaním ľudí a ich "vzťahu" ku koňom v riešených prípadoch týrania, sme nastavili "latku" očakávaní, pod ktorú určite nepôjdeme, či sa Vám to páči, či nie. Vypočuli sme si už preto kadečo, ale je nám skutočne úplne jedno, čo si o nás budeme myslieť, ak Vám koňa na adopciu nedáme preto, lebo nespĺňate nami stanovené podmienky. 

Garancia pomoci pre Vás - adopciou koňa za týchto podmienok, t.j. ostane našim vlastníctvom, sa nezbavujeme zodpovednosti za koňa, naopak, ak sa ocitnete v nepriaznivej situácii (a to sa môže stať každému z nás), sme tu my, kto Vám pomôže, aby ste na starostlivosť o koňa, napr. v prípade jeho, alebo Vašich zdravotných problémov, nečakaných životných situácií, a pod. neostali sami. V krajnom prípade je našou povinnosťou koňa od Vás prevziať späť k nám (ak budeme mať v danom čase voľné miesto), resp. mu hľadať nový vhodný domov a Vy s tým nebudete mať žiadne starosti. Sme ako súdržná rodina, ktorá sa navzájom podrží v ťažkých časoch a teší v tých dobrých, keď sa darí. 

Možno sa niektorým z Vás bude zdať vyššie uvedený text zbytočne náročným, poučným, až arogantným, ale my vychádzame z reálnej praxe v komunikácii s ľuďmi, ktorí sa na nás obracajú s požiadavkou na adopciu koní, preto je napísaný presne tak, aby už pri jeho čítaní odradil tých, pre ktorých je ich ego viac, ako skutočné potreby koňa, o ktorého by mali záujem. To nám pomôže vyselektovať tých, s ktorými by sme len strácali čas a energiu, lebo vieme, že by neboli schopní pochopiť a naplniť naše očakávania a rešpektovať ich v prospech koňa, t.j. naplniť jeho potreby. 

Ak ste si všetky informácie prečítali dôkladne, dostali sa až sem a stále máte seriózny záujem o adopciu koňa od nás, ste s veľkou pravdepodobnosťou naša krvná skupina a sme Vám za to veľmi vďační. 
Môžeme teda začať komunikáciu o adopcii koňa, t.j. prejsť ku kroku 2, vyplneniu dotazníka. 

2. krok k adopcii - DOTAZNÍK
O akého koňa máte záujem a aké podmienky preňho ponúkate

Vyplňte, prosíme, všetky uvedené základné údaje, my sa Vám čo najskôr ozveme späť, aby sme sa v prípade, že ste vhodný kandidát/ka na adopciu mohli dohodnúť na osobnom stretnutí a preverení Vašich podmienok chovu. V prípade, že nepoužívate sociálne siete, fotky podmienok Vášho chovného priestoru nám, prosíme, pošlite na e-mail: lenka@nadejprekone.sk, alebo na messenger nášho o.z.

Poznámka: V prípade, že si chcete adoptovať koňa, ktorého by ste nechovali priamo Vy, t.j. na Vašej farme, ale mali by ste ho ustajneného, napr. v komerčnej stajni, alebo v rodinnej stajni Vášho kamaráta/tky, t.j. ich registrovaných farmách, a pod., vyplňte dotazník tak, že uvediete údaje na Vás a popíšete ich chovné podmienky. 

Kone na adopciu

Aktuálnu ponuku koní na adopciu, ktorým hľadáme nový, milujúci domov a zodpovednú
chovateľskú a veterinárnu starostlivosť nájdete tu