Záchrana týraných, zanedbaných a zneužívaných koní, poradenstvo, vzdelávanie, osveta, ochrana zvierat ...  

"Je také ľahké milovať ich. Tak prečo im mnohí ubližujú?"

Sme tu už 10. rok :) 

V roku 2024 sme vstúpili do desiateho roku našej, viac ako aktívnej existencie v prospech koní, ale aj zvierat všeobecne. Zachraňujeme ich a bojujeme za ich ochranu a práva!  

Môžete nám v tom pomôcť aj Vy. Vašimi 2%, ľubovoľným finančným príspevkom, materiálnou, alebo Vašou fyzickou pomocou. Veľmi pekne Vám ďakujeme.
Bližšie info k pomoci nájdete tu 

O nás 

Sme ľudia, pre ktorých sú nielen kone, ale aj ďalšie zvieratá dennodennou súčasťou. Žijeme s nimi, tešíme sa s nimi, prežívame s nimi ich radosť, ale aj bolesť a smútok. Sme ľudia, ktorí ochrane zvierat a prioritne záchrane týraných, zanedbaných, či zneužívaných koní a ich následnej starostlivosti zasvätili svoj život a venujú svoj priestor, vedomosti, zručnosti, energiu a more času, materiálne a finančné zdroje, aby sme mohli meniť ich životy, aby boli s nami, alebo v nových domovoch konečne slobodné a šťastné...
Sme ľudia, ktorí sa snažia inšpirovať a s pokorou odovzdávať svoje skúsenosti ďalej a vytrvalo bojujú za práva zvierat ... 

Spoločný domov

V júni 2023 u nás natáčala RTVS reláciu Família. Skvelý televízny štáb pod vedením pani režisérky Jarky Mančuškovej sa stal na tri dni súčasťou našej rodiny. Otvorili sme dvere do nášho súkromia, do našej ľudsko - zvieracej rodiny. Výsledok ich práce si mohli diváci pozrieť v premiére na RTVS Dvojke 10. novembra 2023 o 20:10 hod. Aktuálne už len v archíve:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14147/433880

Oblasti nášho pôsobenia 

"Bojujeme za práva koní, ale aj zvierat všeobecne. Našim prioritným cieľom je robiť svet lepším pre zvieratá aj ľudí "... viac 

Záchrana koní Ochrana zvierat

Ochrana zvierat je oficiálne v kompetencii štátnych orgánov (ŠVPS, príslušné RVPS, polícia), ktoré majú právomoci, ale najmä povinnosť chrániť a pomáhať zvieratám. 

Smutnou a všeobecne známou realitou však je, že v oblasti záchrany koní, takmer v plnej miere, spolu s partnerskými organizáciami, suplujeme štát. Stali sme sa "inštitúciou", ktorej ľudia nahlasujú prípady týraných koní, ale aj iných zvierat. Dôverujú nám viac ako štátnym orgánom, najmä preto, že hoci nemáme také právomoci, či  kompetencie ako oni, náš výkon, daný počtom zachránených zvierat je neporovnateľný, čo verejnosť vníma. 

Žiaľ, nie je v našich silách pomôcť každému koňovi z toho neustále rastúceho počtu koní, ktoré pomoc potrebujú, ale každému, ktorého získame meníme život od základov a natrvalo ... viac

Okrem pomoci koňom sa aktívne angažujeme v ochrane zvierat, na systémových zmenách, zmenách legislatívy a procesov vedúcich k vyššej vymožiteľnosti práva zvierat.  


Prevádzka útulku/hospicu

V našom súkromí sme na cca 5,5 ha pozemku vytvorili útulok/hospic, kde poskytujeme koňom, ktoré získavame z riešených prípadov už trvalý domov a profesionálnu chovateľskú a veterinárnu starostlivosť. Ide o kone s trvalým fyzickým a psychickým hendikepom, či staré, choré kone, ktoré u nás dožívajú v hospicovej starostlivosti.

Svoj domov u nás našli kone, ktoré poznáte aj z mediálnych káuz týrania, vykúpené, alebo darované od tyranov, vo vzácnych prípadoch získané v spolupráci s príslušnou RVPS. 

Aktuálne máme v našej réžii, t.j. priamo u nás 20 koní (18 koní a 2 poníky). 

Kone k nám prijímame len vtedy, ak sa nám uvoľní miesto odchodom koní na večné pastviny, alebo máme možnosť rozšíriť kapacity a zabezpečiť finančné a ľudské zdroje ... viac 

V rámci pomoci koňom sme spustili náš Adopčný program, aby sme aj touto formou pomohli koňom nájsť nový domov, ak ich nemôžeme prijať k nám, alebo umiestniť k našim partnerom v záchrannej sieti. 


 Poradenstvo, osveta, vzdelávanie

Kone trpia v rukách bezcitných tyranov, ale tiež preto, lebo ich vlastnia ľudia, ktorí nemajú dostatok skúseností a odborných vedomostí o etológii, psychológii koní základoch veterinárnej starostlivosti, manažmente chovu a welfare koní, preto sa snažíme, priamo v ich chove, poradiť tým, ktorí o naše praktické rady stoja ... viac 

V rámci nášho vlastného vzdelávacieho projektu 
"ČLOVEK a KôŇ - cesta k porozumeniu 
sa snažíme poskytnúť dostatok teoretických a praktických rád, ako sa nielen riadne o kone postarať, rešpektovať legislatívu, ale najmä porozumieť prirodzeným potrebám a duši koní ... viac 

Mohli ste nás vidieť tiež v mnohých reportážach a reláciách TV JOJ, TV Markíza, RTVS, TA3, TV Bratislava, eReport, či novinách a časopisoch, kde robíme osvetu téme týraných koní ... viac


Náš tím 

Duša, hybná sila občianskeho združenia, útulku/hospicu 
a riešenia prípadov týrania koní.

Ing. Lenka Kmeťová 

Zakladateľka a predsedníčka o.z. 

Milovaný manžel, nepostradateľný pomocník, parťák a tiež veľký milovník koní a všetkých zvierat:)  

Ing. Jaroslav Kmeť

Zakladajúci člen 

Milovaní rodičia Lenky, ktorí mali odjakživa pochopenie pre jej záľubu v zachraňovaní všetkého živého:)

Anna a František Justh (R.I.P)

Zakladajúci členovia

Náš tím 

Lucka, človek, na ktorého sa môžete obrátiť aj o polnoci, ktorý Vás nenechá, ako sa hovorí "v štichu". 

Lucia Šuleková 

Zakladajúca členka 

Naša, ľuďmi i koňmi, obľúbená a spoľahlivá konská "gazdiná", inak odvážna jazdkyňa       na koni s lukom a šípmi. 

Fanni Godány

Ošetrovateľka koní 

Pomocník v rôznych činnostiach,
náš dvorný tesár, opravár a pravá ruka
Fanni v opatere koní. 

Attila Takács

Pomocník v útulku/hospici

Kontaktná osoba za o.z.

Ing. Lenka Kmeťová
Zakladateľka a predsedníčka o.z.


Členka Pracovnej skupiny pre ochranu zvierat pri Sekcii poľnohospodárstva, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (marec 2024 - aktuálne).

Spoluzakladateľka, koordinátorka a hovorkyňa Pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat Predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (január 2021 - september 2023).

ANIMAL HERO 2021
(ocenenie udelené iniciatívou Zvierací ombudsman)

+421 903 246 693 I e-mail: lenka@nadejprekone.sk
https://www.facebook.com/nadejprekonealudi

Foto: Jana Liška 

Kontaktné údaje o.z. a kontaktný formulár